12 goda skäl till att använda Simple Green
Ta hand om dig själv och miljön!
Simple Green…
OECD-testet är till för att fastställa medlets biologiska nedbrytbarhet.
Till skillnad från konkurrenterna som gör testet endast på ingredienserna, gör Simple Green testerna på den färdiga produkten.
  1.  Är inte giftigt
  2.  Innehåller ingen ammoniak
  3.  Är CFC-fritt, vilket är bra,
       eftersom det ej skadar ozonlagret
  4.  Fräter ej
  5.  Innehåller ej fosfat
  6.  Är biologiskt nedbrytbart
  7.  Slipar och skadar ej
  8.  Innehåller ej blekmedel
  9.  Är utvecklat utan tester på djur
10.  Är ej brandfarligt
11.  Innehåller ej förtunning
12.  Är förpackat i återvinningsbara flaskor
90 Second Website Builder