Simple Green® Orginal All-Purpose Cleaner
Simple Green® All-Purpose rengöring och avfettningsmedel är ett av de mest mångsidiga allround rengöringsmedel för industrin du kan köpa! Eftersom det är ett koncentrat, kan du anpassa och späda Simple Green till en effektiv rengöring av precis vad som helst. Den ersätter de flesta special-rengöringsmedel, avfettningsmedel och lösningsmedel du använder nu !

Ett koncentrerat, vattenbaserad rengörings /avfettningsmedel. Simple Green® innehåller en blandning av mycket effektiva tensider som aktiveras av kallt eller varmt vatten, optimalt utspädd för specialiserade rengöringsuppgifter. Avlägsnar smuts, olja, fett från alla tvättbara ytor. För ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive dopptankar.
UNIKA FUNKTIONER
EPA-listad för användning vid
oljesanering
Avlägsnar olja/fett från utrustning,
maskiner, golv, etc
Effektiv rengöring och avfettning för
både tillverkning och slutanvändare
Rengör och neutraliserar odörer i
fettfällor & filter
Imponerande säkerhetsklassning
Innehåller ej något giftigt
Biologiskt nedbrytbar
Ej brandfarlig
Avger ej några irriterande ångor
Kraftfull, koncentrerad & ekonomisk
Vattenlöslig
Mångsidigt användningsområde
Neutral eller Lemon doft
Fosfatfri
Lämnar inga rester.
Milt pH
Tillvekat enl. ISO 9001:2008
och 14001:2004
PRODUKT APPLIKATIONER
MEKANISERADE APPLIKATIONER
Skurmaskiner
Rengöringsbad
Reservdelstvättar
Högtryckstvättar
Ångtvättar
Förpackningsstorlekar

Flaska      1 Liter
Dunk       10 Liter
Fat        208 Liter

90 Second Website Builder