Simple Green® Crystal rengöring och avfettningsmedel är ett av de mest mångsidiga allround rengöringsmedel för industrin du kan köpa! Eftersom det är ett koncentrat, kan du anpassa och späda Simple Green för en effektiv rengöring av precis vad som helst. Den ersätter de flesta special-rengöringsmedel, avfettningsmedel och lösningsmedel du använder nu !

Ett koncentrerat, vattenbaserad rengörings /avfettningsmedel. Simple Green® innehåller en blandning av mycket effektiva tensider som aktiveras av kallt eller varmt vatten, optimalt utspädd för specialiserade rengöringsuppgifter. Avlägsnar smuts, olja, fett från alla tvättbara  ytor. För ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive dopptankar.
Simple Green® Crystal
Avlägsnar olja/fett från utrustning &
maskiner i gruv, olje och tillverkningsindustri
Rengör & avfettar i livsmedelsindustrin
Utmärkt rengöringsmedel i
läkemedels & kosmetikaindustrin
Lämnar inga sköljrester
Imponerande säkerhetsklassning
Innehåller ej något giftigt
Biologiskt nedbrytbar
Ej brandfarlig
Avger ej några irriterande ångor
Kraftfull, koncentrerad & ekonomisk
Vattenlöslig
NSF certifierad A1, A2, A4,
A8, B1, C1
Lämnar inga rester
Tillverkat enl. ISO 9001:2008
och 14001: 2004
MEKANISERADE APPLIKATIONER
Skurmaskiner
Rengöringsbad
Reservdelstvättar
Högtryckstvättar
Ångtvättar
UNIKA FUNKTIONER
PRODUKT APPLIKATIONER
Förpackningsstorlekar

Flaska      1 Liter
Dunk       10 Liter
Fat        208 Liter
90 Second Website Builder