Simple Green’s Aviation Cleaner & Heavy Duty Degreaser tränger igenom, fett, olja, damm, sot, insekts rester och ingrodd smuts.

Vi har inte hittat någon annan rengöringsprodukt på marknaden som matchar Extreme Simple Greens rengöringseffekt. Den orsakar ingen skada på strukturella metaller, plaster, färger, eller beläggningar. Extreme's icke-korrosiva formel gör den även idealisk för smådelstvättar.
Extreme Simple Green får sin överlägsna rengöringförmåga från den unika "triple play" rengörings formulan. Två högpresterande tensider och en kraftfull fettlyftare/avlägsnare kombineras för att snabbt få bort smutsen från flygplansytan och sedan hålla det löst så att det lätt kan sköljas bort. Extreme Simple Green förmår att snabbt lösa fett och dess höga kapacitet för att hålla fett, olja och smuts i lösning under rengöring och sköljning. Tid är nyckeln till prestanda. Detta motsvarar snabb rengöring och ingen återavsättning.  Extreme Simple Green är också lämplig för olja/vattenavskiljare och har en oljeseparerande förmåga
Simple Green® Extreme
Extreme Aviation Cleaner & Heavy Duty Degreaser
Uppfyller många av flygindustrins krav
Imponerande låg hälsopåverkan
Hälsa = 1 (lätt)
Brandfara = 0 (icke brännbart),
Reaktivitet = 0 (icke reaktiv),
och särskilda faror eller personlig
skyddsutrustning = (inga)
Icke frätande & lågskummande
Lätt biologiskt nedbrytbar
Tillverkad i ISO 9001:2008
och 14001: 2004
certifierade anläggningar
Säker för användning i olje & vattenavskiljare.
UNIKA FUNKTIONER
PRODUKT APPLIKATIONER
Rengör och avfettar flygplan,
motorer, maskiner,
vindkraftverk, båtar och marin
utrustning, fordon, verktyg och
utrustning, värmeväxlare och
är idealisk för reservdelstvättar.
Förpackningsstorlekar

Flaska      1 Liter
Dunk       10 Liter
Fat        208 Liter
90 Second Website Builder