Simple Green - HISTORIK

HISTORIK


Huvudkontor i
Huntington Harbour, California, USA
För mer än 40 år sedan utvecklade Bruce FaBrizio och hans far en alternativ produkt som ersätter giftiga rengöringsmedel och lösningsmedel som under den tiden användes inom kaffe-rostningfabriker och andra industrier.
År 1970 grundade Bruce SUNSHINE MAKERS INC, ett företag som sedan blev ledande inom området miljövård, skonsam rengöring och rengöringssystem i USA. Den icke-giftiga, icke-brännbara, biologiskt nedbrytbara och högkoncentrerade produkten, såldes under det (splitter)nya namnet  "Simple Green".
I USA ligger fokus på detaljhandeln. Kunderna erbjuds Simple Greens produkter hos över 30'000 försäljningsställen. Kan tilläggas: ca. 3'000 industrirepresentanter erbjuder dessa högkvalitativa och miljövänliga produkter till en mängd olika områden, erbjuder teknisk support och även utbildning av personal.
Simple Greens produkter är utvecklade i enlighet med ISO 14000's norm och tillverkade i fabriker certifierade i ISO 9002. Världsomfattande, det finns 5 fabriker, 2 i USA (en på vardera Väst- och Östkusten), 2 i Europa och en på Nya Zealand. De garanterar snabb och pålitlig leverans. Samarbetspartners har möjlighet att begära och tillhandahålla konfidentiell information och förslag på särskilda användningsoråden via företagets intranät.

The European Operations, (Den Europeiska Verksamheten), ansvarar för alla länder i Europa, Ryssland, Afrika och Mellanöstern är stationerad i Schweiz där vi även leder ett Forsknings & Utvecklings laboratorium. Flera behöriga samt kompetenta återförsäljare ger råd till kunder inom olika användningsområden. Deras specialiserade "know how" om industrirengöring och avfettning finns bl.a inom följande

APPLIKATIONER

Bilindustrin
Sanering
Elektronik och elektroteknik
Hotell- och restaurangbranschen
Livsmedel- och kaffetillverkning (framställning)
Rymdindustrin, metallframställning (tillverkning)
Olje- och gasindustrin
Medicin- och kosmetikaindustrin

90 Second Website Builder