Simple Green® Multipurpose Safety Towels
Avlägsnar fett, olja, våt färg, kol, grafit, tjära, sot, smuts, bläck och andra fläckar

Multipurpose towels erbjuder en snabb, lätt och säker metod att rengöra.
Säker och effektiv på hud, metaller, behandlat trä, laminat, glasfiber, porslin, kakel, klinker, betong, terrazzo, mattor, klädslar mm

Infuktad med  Crystal Simple Green.
- 1 sida är icke slipande
- 1 sida är slipande för hårdare rengöring.
Förpackningsstorlekar

SG70061  Behållare     75st servetter
                   (Kartong        6 Beh/kart )    
SG09101  Burkhållare
90 Second Website Builder