Kvalitet

Vår Kvalitetspolicy


SGreen Sweden är en helhetsleverantör med ett brett utbud av produkter och tjänster inom städ och rengöring. SGreen Swedenhar en målsättning att ge kunden en bättre upplevelse. Genom omtänksamhet och kompetens vill vi skapa en relation till kunden så att kunden kommer tillbaka till oss.


     Det uppnår vi genom att:

  • Uppfylla våra myndigheters, medarbetares/kollegors och övriga intressenters krav.
  • Bekräfta och sätta kunden i fokus, utifrån behov och önskemål samt val av produkter och tjänster.
  • Få våra leverantörer att dela SGreen Sweden's fokus på omtänksamhet och kundtillfredsställelse.
  • Öka kunskapen och medvetenheten kring kvalitetsfrågor hos anställda.
  • Skapa förståelse för att alla funktioner i bolaget är beroende av varandra.
  • Regelbundet mäta och utvärdera våra processer så att de gynnar verksamhet och kund.
  • Uppmuntra konstruktiv återkoppling och ständig utveckling.