Felsökningsguide

FELSÖKNINGSGUIDE

De vanligaste felen och vad du kan kontrollera själv.

    Maskinen doserar dåligt/inte alls

     Kontrollera följande:

 • Renvattenfiltret är ordentligt rengjort!

 • Det finns vatten i renvattentanken!

 • Att manuell vattenskran är på!

 • Att elektronisk vattenmängd är på!

    Maskinen suger inte upp ordentligt

     Kontrollera följande:

 • Sugfiltret är ordentligt rengjort!

 • Att det inte är stopp i sugslangen!

 • Att locken på tappslangarna är på!

 • Att sugbladen är hela!

 • Att sugskrapan är ren!

 • Att sugskrapan är rätt monterad 

    Maskinen startar inte

     Kontrollera följande:

 • Att laddkabeln inte sitter kvar i väggen!

 • Att maskinen/laddaren indikerar färdigladdad!

 • Om inga lampor lyser på laddaren, kontrollera vägguttaget!

 • Att inget ev. nödstopp är intryckt!

    Maskinen har kort drifttid

     Kontrollera följande:

 • Att maskinen stått på laddning när den ej använts!

 • Att den är fulladdad när arbetet påbörjas!

 • Att det finns ström i vägguttaget!

 • Att det finns ström i uttaget 24h/dygn!

För att din städmaskin skall fungera så bra som möjligt är det viktigt att det dagliga underhållet sköts och att maskinen görs rent efter varje användning • Filter tas ur och rengörs (sug, renvattenfilter och skräpfilter.

 • Borste eller rondellhållare skall tas av och rengöras, rondeller rengöras och bytas vid behov.

 • Sugskrapan tas av och rengörs.

 • Tankar spolas ur och rengörs.